De StadsGalerij is sinds 2002 actief. Eerst had de galerij onderdak in De Observant. De toenmalige wethouder Jan de Wilde koos er voor om De Observant zijn eigen geld te laten verdienen voor wat betreft de huurpenningen. Dit betekende het einde van de StadsGalerij in De Observant. De stichting kreeg de kantoorruimte van de Zonnehof aangeboden voor tijdelijk gebruik. Toen ook dat afgelopen was betrok de StadsGalerij op anti-kraak basis het pand aan de Leusderweg. Nadat dit pand verhuurd werd aan een commercieel bedrijf was de stadsGalerij dakloos. Wethouder Pim van den Berg bood toen zijn werkkamer aan als dependance. Wethouder Bertien Houwing heeft de exposities onder de noemer “Kamer van de wethouder” doorgezet: de StadsGalerij programmeert nog steeds in die ruimte.

In het archief van de StadsGalerij hebben we vanaf 2007 de uitnodigingskaarten gedigitaliseerd. De periode van 2002 tot 2007 volgt nog.

Al vanaf het begin organiseerde de StadsGalerij debatavonden over kunst in Amersfoort. Na verloop van tijd is dit gegaan onder de noemer ‘Denksnack’. Bij de eerdere debatavonden zaten al een aantal opmerkelijke kwesties: zie bijvoorbeeld de avond over tekort aan (goedkope) atelierruimten voor kunstenaars.

Een ander opmerkelijk project betreft de expositie van werk van politici, met daaraan gekoppeld een debat over de relatie kunst en politiek.

In samenwerking met Haren majesteit en mensen van Per Expressie heeft de StadsGalerij zijn aandeel in de organisatie van Blauwdruk.

Dit zijn de uitnodigingen van het € 45,- project. Scholieren liepen stage bij Amersfoortse kunstenaars. Aan het einde volgde een expositie waarbij zowel werk van de scholieren als van de kunstenaars te koop was voor € 45,-. Er was één restrictie: je moest onder de 21 zijn om het werk te mogen kopen.

Het project heeft 5 jaar geduurd. De kunstenaars hebben in die periode belangeloos meegewerkt. De poging om voor de stageverleners een vergoeding gesponsord/gesubsidieerd te krijgen mislukte. Het project is daarna stopgezet. Een luttel aantal jaren later is het in de vorm van het project Zonen en dochters teruggekeerd, zij het met een aantal aanpassingen. De stages zijn omgezet in werkbezoeken en de begeleiding ligt volledig bij het onderwijs.

Samen met Scholen in de Kunst, het Corderius College en het Vathorstcollege organiseert de stichting StadsGalerij het project Zonen en dochters. Scholieren gaan op werkbezoek bij een Amersfoortse kunstenaar. Zij laten zich inspireren door het werk van die kunstenaar en gaan aan de slag om zelf een werk te maken voor een expositie die plaatsvindt in het Paasweekend.

De Stadsgalerij heeft een aantal samenwerkingsprojecten gedaan met andere organisaties in Amersfoort.

Tot slot een opmerkelijke tentoonstelling. Tenminste een geplande tentoonstelling. De kaarten waren al gedrukt, maar op het laatste moment blies het stadhuis deze expositie af: het zou te gewaagd zijn voor het stadhuis.