WOENSDAG 11 APRIL
20:30 uur (deur open 20:15)

Stadsgalerij
Leusderweg 21
Amersfoort

jeroen van merwijk heeft onlangs een boek gepubliceerd dat bij iedere kunstenaar en bij mensen die met kunst van doen hebben, op het nachtkastje zou moeten liggen: “meneer van merwijks laatste woord over kunst & cultuur. daarna kan iedereen weer gaan twitteren.”
de beste introductie op de denksnack van jeroen is jeroen zelf aan het woord laten. een citaat uit het boek:

“in de kunst bestaan eveneens geen objectieve maatstaven. dus heerst er chaos als het gaat om wat de top is en wat niet. de kunstenaars zelf kunnen vaak nog wel elkaars kaf van elkaars koren scheiden, maar de mensen die het in de kunst voor het zeggen hebben, de galeriehouders en de directeuren van musea en theaters, de conservatoren en de critici zitten meestal met de handen in het haar. wat de een een prutser vindt, vindt de ander een genie en andersom. (…) om de kunst-top te bereiken dient de kunstenaar werk te maken dat voldoet aan de vaak schimmige, want niet op papier staande en steeds wisselende, criteria van de mensen die het in de kunst voor het zeggen hebben. omdat de criteria niet duidelijk zijn zit nu ook de topste kunstenaar met de handen in het haar. hij of zij kan in één klap van genie tot prutser worden gereduceerd, zodra de criteria van de kunstcontrole veranderen.”

Koop het boek via www.algemeneboekhandel.nl, isbn 9789038894416