uurtje
factuurtje

wat is het antwoord van de uitvoerend kunstenaar op de schrale economische vooruitzichten?

met Jeffrey Meulman en
Harmen Zijp

Het vrije-markt-denken heeft vaste grond onder de voeten gekregen in de kunstensector. Managers en mensen van buiten de sector hebben de kunstenaar deze opvattingen opgedrongen, terwijl het, met Keynes in de hand, maar zeer de vraag is of dit de weg is waarop het rijke Nederland zijn kunstenaars moet bejegenen. Maar vooralsnog zullen de uitvoerend kunstenaars met de gegeven omstandigheden moeten dealen. Wil een een kunstenaar een podium voor hem en de zijnen organiseren, dan moet dat voor nul euro. Voordeel is de onafhankelijkheid van externe financiers. De kunstenaar heeft het zelf in de hand en bepaalt ook de duurzaamheid van zijn eigen platform. Kaalstaart is zo’n initiatief. Maar het is tegelijkertijd ook bijzonder karig. En deze initiatieven dreigen daardoor voor lange tijd in de marge te moeten opereren. Eenvoud is een lastig te verkopen concept. Zie bijvoorbeeld Festival Franje. Zolang deze situatie duurt zullen de kunstenaars moeten zoeken naar nieuwe wegen. Solidariteit, delen, hergebruik, generositeit en samenwerking zijn daarbij kernbegrippen.

 

WOENSDAG 26 NOVEMBER
20:00 uur

DE WAR
Kleine Koppel 40