De statutaire doelstelling

De Stichting StadsGalerij stelt zich ten doel een vast ontmoetingspunt te creëren en te onderhouden voor de amersfoortse kunst,en de ontmoeting tussen kunstenaars en het publiek.

Hiervoor worden exposities, workshops, performances en activiteiten georganiseerd, waarbij de kunstenaar de mogelijkheid heeft om andere kunstenaars te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en zich te laten inspireren.

Daarbij wordt de wisselwerking en de confrontatie met verschillende disciplines en met het publiek gezocht.

Dit samengaan van geëxposeerd werk en de korte manifestaties van kunstenaars uit andere disciplines leveren inspiratie op voor aanwezigen om hierover in gesprek te gaan of hierop in eigen werk te reageren.

De kracht van verbeelding

De StadsGalerij in de toekomst

De StadsGalerij heeft al een lange geschiedenis in Amersfoort. In 2001 vonden Harm van Dijk, toenmalig directeur van De Observant, en Ron Jagers, toendertijd organisator van de Staalkaart Amersfoortse Kunstenaars, elkaar en richten in De Observant een prachtexpositieruimte in. Voor Amersfoortse kunstenaars. Deze samenwerking mondde uit in de Stichting StadsGalerij. Al die jaren ijvert de StadsGalerij voor een versterkte positie van de Amersfoortse kunstenaars. Een lange, taaie geschiedenis. Voor wat betreft de StadsGalerij is het tijd voor een nieuw élan. Zij heeft de gemeente verzocht om daar geld voor beschikbaar te stellen. Een samenvatting van de plannen.

Terug naar de basis. Beeldende kunst is de kracht van verbeelding.

Er wordt de laatste decennia allerlei nuttige zaken toegedicht aan de beeldende kunst. We zien bijna niet meer dat de deur van beeldende kunst al tijden wagenwijd open staat: de kracht van beeldende kunst is verbeeldingskracht. Beeldende kunst is een menselijk middel om de wereld op allerlei visueel mogelijke manieren te zien en te begrijpen.

Inhoud, doelstelling en uitwerking

De bewoners van een stad hebben verbeeldingskracht nodig. Dat is het zuurdesem dat een stad kan gebruiken. De StadsGalerij wil dat zuurdesem graag aan het werk zien in de haarvaten van de stad. Dragende krachten daarvoor zijn de makers van verbeeldingskracht: de kunstenaars vormen zo’n groep. Amersfoort heeft een vergrijzende populatie beeldend kunstenaars. De jongere generaties kunstenaars vertrekken uit de stad, niet in de laatste plaats omdat de academies elders zijn. Met als gevolg, dat we in Amersfoort een aantal zeer jonge kunstenaars in de dop hebben, die naar andere steden verhuizen om zich daar verder te bekwamen en te manifesteren. Tegen deze achtergrond ziet de StadsGalerij het als haar missie om de verbinding tot stand te brengen in de energieën en verbeeldingskracht van jonge potentials en die van de oudere generatie. Uit het oog is niet uit het hart. Ontvang de nieuwe generaties kunstenaars als gast in de stad en nodig ze uit om hun energie te delen met de oudere garde. Zet de makerswereld weer onder stroom, maak weer voor Amersfoortse begrippen nieuwe en spannende kunstprojecten.

De Stadsgalerij denkt die missie concreet een push de goede kant op te geven door het uitvoeren van een aantal projecten: Zonen en dochters, Blauwdruk, StadsGalerij exposities en projecten, de DenkSnack en de Kunstenkrant.

Zonen en dochters

Het project Zonen en dochters van Amersfoort brengt examenleerlingen in contact met kunstenaars uit Amersfoort. De ontmoetingen zijn een bron van inspiratie voor de leerlingen, zichtbaar in een beeldende reactie op het werk van de kunstenaars. Het levert de leerlingen inspiratie en motivatie. Het is dan ook mede als oriëntatie op de beroepspraktijk opgenomen in hun programma toetsing en afsluiting voor het examen. In de loop van het project komen de leerlingen in gesprek met de kunstenaars. De gesprekken dragen bij aan het ontwikkelen van een kunstvisie bij de examenleerlingen. Het project sluit af met een grote expositie met het werk van de leerlingen.
Zou het niet mooi zijn als al die activiteiten uitmonden in een Stadsmuseum? Waarbij het Stadsmuseum een collectie aanlegt met werk van kunstenaars met een Amersfoortse hartslag? Waarbij er een permanente show is van de collectie en actuele Amersfoortse kunstenaars? Waar vandaan projecten geëntameerd worden tot in alle hoeken en gaten van de stad?

Blauwdruk

Blauwdruk is een jaarlijkse manifestatie, waarbij jonge, startende kunstenaars met een Amersfoortse hartslag kunnen laten zien wat Amersfoort van hen kan verwachten in de toekomst. Net afgestudeerden aan de kunstacademies zijn de spil; getalenteerde autodidacten die ook het professionele pad op willen vullen de manifestatie aan.

We vinden het van belang om de banden met de kunstenaars met een Amersfoortse hartslag ook op een langere termijn te onderhouden, zodat hun manifestatie geen eenmalig incident is. Daarvoor kiest de StadsGalerij voor de netwerkstrategie: Blauwdrukkers onder de aandacht brengen van bijvoorbeeld KAdE, De Ploegh, manifestaties als Vreemde gasten, etcetera. En uiteraard door Blauwdrukkers een plek te geven in de Kamer van de Wethouder en de StadsGalerij zelf.

De StadsGalerij

Door de geschiedenis bepaald, organiseert de StadsGalerij tentoonstellingen in de Kamer van de Wethouder. Deze tentoonstellingen hebben een belangrijke ambassadeursfunctie voor de Amersfoortse kunstenaars. De Amersfoortse politiek wordt hierdoor geattendeerd op de actuele, actieve Amersfoortse kunstwereld.
De StadsGalerij heeft in de loop der tijd de eigen ruimte verloren. In de eigen ruimte konden experimenten met Amersfoortse kunstenaars opgezet worden. In de korte periode dat Kunstenaarslogies functioneerde, werden gezamenlijke projecten tussen buitenlandse kunstenaars en Amersfoortse kunstenaars in gang gezet. De Stadsgalerij zou dit soort projecten graag weer opnieuw leven in willen blazen.

Denksnack en Kunstenkrant

De StadsGalerij wil graag bijdragen aan een nieuw elan in de vernieuwing van de verbeeldingskracht in de stad. Het zijn de kunstenaars zelf die dat moeten dragen en derhalve de reikwijdte bepalen van wat wel en niet kan. Reflectie op de eigen praktijk is daarbij een belangrijke voorwaarde. De Denksnack en de Kunstenkrant zijn twee middelen die de StadsGalerij daarbij inzet. ◊