14 02 2020 | 10 04 2020

OPENING
VRIJDAG 14 FEBRUARI
16:00 UUR

Stadhuisplein 1: de kamer van wethouder Fatma Koşer Kaya
elke vrijdag tussen 15.00 en 17.00 kan men de tentoonstelling bezoeken

Met een openingsperformance van het strijktrio

aMuse

Reststukken van wat eens een papieren berglandschap was (MIR project Amersfoort, 2018) vormen de basis voor een reeks kersverse tekeningen waarin het grote wordt teruggebracht tot het kleine en het ruimtelijke naar het platte vlak. Het al gekreukte en grof bewerkte papier wordt opnieuw –en grondig- verkend met houtskoolpotlood. De niet meer uit te wissen sporen als herinnering aan wat geweest is worden samengebracht met gedetailleerde, zacht getekende patronen die leiden tot nieuwe landschappen en denkbeeldig gesteente.