Denksnack 10:
Serge Dumoulin

16 09 2015

WOENSDAG 16 SEPTEMBER
20:00 uur

Voor deze 10e denksnack zijn we te gast bij:

Galerie De Ploegh
Coninckstraat 58

Serge Dumoulin begeeft zich als neurowetenschapper op het fascinerende grensvlak van menselijke perceptie en cognitie. Hoe zijn onze zintuigen verbonden met onderdelen van onze hersenschors? Hoe leiden onze zintuiglijke prikkels in die hersenschors tot bewuste waarneming en tot een beter begrip van de omgeving?
Dumoulin concentreert zich in de eerste plaats op de verwerking van visuele informatie. De mens is immers een visueel ingesteld wezen, duidelijk geïllustreerd door het feit dat een kwart van onze hersenschors bestaat uit zenuwcellen die helpen bij het verwerken van signalen uit onze ogen.

Kortom, waar de kunstenaar zijn vingers aan de kwasten heeft, onderzoekt Serge de binnenkant van de hersenpan en beide spreken over waarneming van de omgeving.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de StadsGalerij/staalkaartKUNSTENkrant? Meldt u aan voor de onregelmatige nieuwsbrief: kunstenkrant.nl/digitale-nieuwsbrief