14 12 2018 | 12 02 2019

OPENING
VRIJDAG 14 DECEMBER
16:00 UUR

Stadhuisplein 1: de kamer van wethouder Fatma Koşer Kaya
elke vrijdag tussen 15.00 en 17.00 kan men de tentoonstelling bezoeken

Sylvie‘s focus ligt op analoge fotografie. Haar werk rangeert van straatfotografie tot conceptuele fotografie. Centraal staat het idee dat het leven schoonheid kent als je maar goed genoeg om je heen kijkt. Aandacht transformeert het leven zelf in kunst. Het gaat hierbij niet alleen om haar leven maar ook om dat van de mensen om haar heen, zowel bekend als onbekend.

Er is een onderscheid te maken tussen twee contrasterende thema’s binnen het hier vertoonde werk. Het eerste deel focust op het leven van voor haar onbekenden. De identiteit van deze mensen is niet belangrijk. Het is de manier waarop de omgeving en de mensen zich in de foto tot elkaar verhouden dat van belang is.

Waar het eerste deel een zekere afstand tussen de kijker en het gefotografeerde in stand houdt, doet het tweede deel dat niet. De hiertoe behorende foto’s zijn persoonlijker en indringender. De foto’s brengen het concept van identiteit naar de voorgrond. Zowel de eigen identiteit als de identiteit binnen verhoudingen en realties van welke aard dan ook.